Program OPORA 2021

Vďaka podpore z Nadácie SPP z grantového programu OPORA 2021 sme zakúpili špeciálny program pre AAK komunikáciu (náhradnú komunikáciu) od spoločnosti ADROS, s.r.o.Sme veľmi vďační, že vďaka tomuto špeciálnemu softvéru si prijímateľ našej sociálnej služby Filip rozvíja svoje komunikačné schopnosti, stáva sa samostatnejším a nezávislejším pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a prianí.ĎAKUJEME.