Prednaska

Prednáška o esenciálnych olejoch

Zverejnený

15.januára a 19. februára sa uskutočnila v priestoroch DSS Centrum Naša chalúpka odborná prednáška o esenciálnych olejoch Doterra, ktorú nám predniesla veĺmi milá pani doktorka Danica Bezáková. Dozvedeli sme sa veĺmi zaujímavé informácie o medicínskych a terapeutických výhodách týchto olejov, lebo súčasné vedené výskumy prinášajú znovuzrodenie a znovu objavovanie zdravotného využitia esenciálnych olejov, ktoré budeme […]

Tesco spája ľudí

Zverejnený

Vďaka podpore hypermarketu TESCO sme uskutočnili pred Vianocami projekt TESCO SPAJA ĽUDÍ – spolu s našimi deťmi sme upiekli a pobalili medovníčky aj vianočný punč a obdarovali sme náhodných zákazníkov v Partizánskom v Tescu. Hlavným cieľom bolo šíriť medzi ľuďmi dobro a zároveň zlepšovať povedomie spoločnosti o ľuďoch, ktorí nemali to šťastie narodiť sa zdraví. Chceli sme poukázať, že aj ľudia s hendikepom sú […]

Štedré Vianoce

Zverejnený

S našimi deťmi so zdravotným znevýhodnením sme v predvianočnom čase navštívili ľudí odkázaných na pomoc druhých zo Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Partizánskom a darovali im balíčky k Vianociam.

Živé človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov

Zverejnený

Vďaka podpore z komunitného participatívného rozpočtu mesta Partizánske sme zorganizovali vydarený projekt „ŽIVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA PRE PARTIZÁNČANOV“- podujatie bolo ideálnym priestorom na prekonávanie predsudkov a spájania medzigeneračného súžitia. Poukázali sme na nový inovatívny spôsob integrácie osôb so ZP do spoločnosti a to formou hry, preto sme kládli dôraz na prepojenie svetov zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, na vzájomné […]