čo ponúkame

Centrum Naša chalúpka, o.z. vedú rodičia detí so zdravotným postihnutím. Pomáhame deťom, mladým dospelým so zdravotným postihnutím, seniorom, sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi s cieľom presadzovať ich všestranný rozvoj, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.

Inkluzívne tvorivé dielne

Aby ľudia so zdravotným postihnutím boli začlenení v komunitných sociálnych službách, ktoré sú čo možno najviac prispôsobené domácemu prostrediu.

Prednášky a diskusie

V našich priestoroch organizujeme prednášky a diskusie na rôzne témy. Pre viac informácií si prečítajte naše články v sekcii novinky.

Ergoterapia

Pridruženou textilnou výrobou vedieme našich členov k rozvoju pracovných zručností. Výrobky slúžia na prezentáciu činnosti občianskeho združenia a šikovnosti našich klientov.

Príjemné prostredie

Aby ľudia so zdravotným postihnutím boli začlenení v komunitných sociálnych službách, ktoré sú čo možno najviac prispôsobené domácemu prostrediu.

KTO SME

Mgr. Marta Ondrišejeová
Zakladateľka centra
Bc. Margita Vácvalová
Asistentka sociálnej práce
Jarmila Paučeková
Inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Ľubomír Kobida
Opatrovateľ

Ako nás môžete podporiť

Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú

IBAN: SK24 0900 0000 0051 4004 9650

IČO: 512 428 93

"Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko, čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život."
Marta Ondrišejeová
Zakladateľka centra

čo Máme nové

V rytme srdca

Ďalšia naša vydarená akcia tentokrát benefičné podujatie s názvom V RYTME SRDCA…

Prednáška

V priestoroch DSS Centrum Naša chalúpka sa uskutočnila odborná prednáška o esenciálnych olejoch Doterra…

Živé človeče

Vďaka podpore z komunitného participatívného rozpočtu mesta Partizánske sme zorganizovali vydarený projekt „ŽIVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA PRE PARTIZÁNČANOV“…

Kontakt

Otváracie hodiny:  9:00 – 13:00

Adresa: Generála Svobodu 977/46, Partizánske 958 01 
Prevádzka centra: Februárová 1478/2, Partizánske 958 01 

Tel. č.: 0904 67 22 70
Email: centrum@nasachalupka.sk
Facebook: facebook.com/chalupkapartizanske/