čo ponúkame

Centrum Naša chalúpka, o.z. vedú rodičia detí so zdravotným postihnutím. Pomáhame deťom, mladým dospelým so zdravotným postihnutím, seniorom, sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi s cieľom presadzovať ich všestranný rozvoj, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.

Inkluzívne tvorivé dielne

Aby ľudia so zdravotným postihnutím boli začlenení v komunitných sociálnych službách, ktoré sú čo možno najviac prispôsobené domácemu prostrediu.

Prednášky a diskusie

V našich priestoroch organizujeme prednášky a diskusie na rôzne témy. Pre viac informácií si prečítajte naše články v sekcii novinky.

Ergoterapia

Pridruženou textilnou výrobou vedieme našich členov k rozvoju pracovných zručností. Výrobky slúžia na prezentáciu činnosti občianskeho združenia a šikovnosti našich klientov.

Príjemné prostredie

Aby ľudia so zdravotným postihnutím boli začlenení v komunitných sociálnych službách, ktoré sú čo možno najviac prispôsobené domácemu prostrediu.

Mgr. Marta Ondrišejeová
Riaditeľka-Zakladateľka centra
Jozef Ondrišeje
Spoluzakladateľ-Inštruktor socialnej rehabilitácie
Veronika Sušienková
Opatrovateľka
Monika Jazudeková
Fyzioterapeut- Masér
Miroslava Fáberová
Opatrovateľka
Jaroslava Sivá
Opatrovateľka

KTO SME

Ako nás môžete podporiť

Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú

IBAN: SK98 8330 0000 0026 0202 3911

IČO: 512 428 93

"Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko, čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život."
Marta Ondrišejeová
Zakladateľka centra

čo Máme nové

V rytme srdca

Ďalšia naša vydarená akcia tentokrát benefičné podujatie s názvom V RYTME SRDCA…

Prednáška

V priestoroch DSS Centrum Naša chalúpka sa uskutočnila odborná prednáška o esenciálnych olejoch Doterra…

Živé človeče

Vďaka podpore z komunitného participatívného rozpočtu mesta Partizánske sme zorganizovali vydarený projekt „ŽIVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA PRE PARTIZÁNČANOV“…

Kontakt

Otváracie hodiny:  7:00 – 15:00

Adresa: Generála Svobodu 977/46, Partizánske 958 01 
Prevádzka centra: Februárová 1478/2, Partizánske 958 01 

Tel. č.: 0904 67 22 70
Email: centrum@nasachalupka.sk
Facebook: facebook.com/chalupkapartizanske/