Dobrovoľníctvo

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Ak máš chuť pomáhať či nájsť priestor, kde budeš potrebný, prijatý a využitý, ak potrebuješ nájsť hodnotu seba samého alebo si len tak vyplniť svoj voľný čas, príď medzi nás a rozšír naše rady ako dobrovoľník.​

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Každý záujemca o takúto formu spolupráce prechádza niekoľkými krokmi: vyplní dotazník, absolvuje vstupný pohovor, prostredníctvom seminárov sa oboznámi s dôležitými informáciami potrebnými k tejto práci a absolvuje exkurziu a prax. Na konci tohto procesu je podpísanie zmluvy a nájdenie tej správnej pozície a formy spolupráce.


Na stiahnutie: Interný predpis o dobrovoľníckej činnosti