Slávnostné otvorenie SNOEZELEN terapeutickej miestnosti

Udalosti

Sú momenty, kedy aj my pookrejeme na duši, ktoré stoja za to, dávajú nám zmysel a dobíjajú nás pozitívnou energiou.Taký deň sme prežili v piatok 9.júla. Slávnostne sme otvorili terapeutickú miestnosť SNOEZELEN. Vďaka podpore nadácií GRANVIA sa nám podarilo vytvoriť túto čarovnú miestnosť. Pozvanie pri tejto príležitosti prijala Vlasta Mudríková, pán primátor Jozef Božik, poslanec […]

Čítať viac >

KONÍKY NÁM POMÁHAJÚ A LIEČIA

Udalosti

Náš projekt „KONÍKY NÁM POMÁHAJÚ A LIEČIA“ získal podporu. Vy však rozhodnete v akej výške to bude. Za každý nákup dostanete žetón, ktorým môžete ZAHLASOVAŤ od 14.júna – do 11.júla v Tescu v PARTIZÁNSKOM, BOŠANOCH A TOPOĹČANOCH.Ĺudia so zdravotným postihnutím majú obmedzené možnosti aktivít, či nového zážitku a preto hipoterapiou im chceme zvýšiť kvalitu ich […]

Čítať viac >

Deň Radovana Kaufmana

Udalosti

Dňa 23.6.2021 sme sa zúčastnili pekného podujatia na námestí SNP v Partizánskom DEŇ RADOVANA KAUFMANA. Športovou aktivitou na kolesách sme vyjadrili solidaritu a spolupatričnosť so všetkými, ktorí bojujú s chorobami.

Čítať viac >

Návšteva pána Juraja Kližana

Udalosti

  Dňa 16.02.2021 nás poctil svojou prítomnosťou pán Juraj Kližan, starosta obce Skačany. V tejto uponáhĺanej dobe si našiel čas a pri kávičke sa s nami podelil o svoje životné skúsenosti. Vďaka takýmto ĺuďom, ktorí nezabúdajú na ĺudí s hendikepom a majú srdce na pravom mieste.Ďakujeme za kopec vitamínov a sladkostí.

Čítať viac >

Ďakujeme nadácií VÚB

Udalosti

Chceme sa poďakovať Nadácií VÚB banky za podporu projektu „Pomáhame najzraniteĺnejším komunikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich“. Pomôcky pre alternatívnu formu komunikácie pomôžu ĺuďom so zdravotným postihnutím prekonať ťažkosti pri komunikácií a byť nezávislejší pri vyjadrení svojich myšlienok a pocitov. Sme nesmierne vďační Nadácií VÚB banky za podporu nášho projektu.🙂❤

Čítať viac >