Štedré Vianoce

S našimi deťmi so zdravotným znevýhodnením sme v predvianočnom čase navštívili ľudí odkázaných na pomoc druhých zo Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Partizánskom a darovali im balíčky k Vianociam.