Vianočné trhy

Zúčastňujeme sa Radničkiných aj Vianočných trhov s výrobkami, ktoré slúžia na prezentáciu činností občianského združenia a šikovnosti  našich detí.