Ako sme začínali

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho, ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému, pretože netočíme film, ale žijeme život.

Kompletná rekonštrukcia bola náročná, výsledkom sú však priestory, ktoré našim klientom poskytnú potrebný štandard na všestranný rozvoj a zlepšenie kvality ich života. Pomocnú ruku podalo aj mesto, ktoré poskytlo združeniu priestory na prenájom.

Hlavným cieľom je zabezpečiť starostlivosť a kvalitné odborné služby pre deti a mladých dospelých v Domove sociálnych služieb – Centrum Naša chalúpka, kde aspoň na 20 hodín týždenne odbremeníme od starostlivosti rodičov, ktorí sa starajú o svoje dieťa so znevýhodnením nepretržite 24 hodín denne a poskytovať im kvalitné služby, vytvoriť im pohodlie, dôstojné podmienky, aby počas pobytu v zariadení prežívali krásne chvíle plné radosti, pohody a podporovať ich na ceste k čo najväčšej samostatnosti.