Krízová situácia - COVID-19

Plán riešenia krízovej situácie v Centre Naša chalúpka, o.z.
v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Cieľom tohto dokumentu je efektívne riešenie situácie súvisiacej s karanténou v zariadení Centrum Naša chalúpka, o. z., zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich klientov.

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie a do tejto skupiny ľudí patria aj ľudia so zdravotnými ťažkosťami z Centra Naša chalúpka, o. z.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

 • Počas krízovej situácie v Centre Naša chalúpka, o. z. v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sme v telefonickom aj internetovom kontakte s jednotlivými prijímateľmi a prevenciu považujeme za najdôležitejšiu
 • Časté telefonáty s klientmi a ich rodinami, kde si pravidelne opakujeme ako vírus nedostať, že je veľmi dôležité nosiť rúška, rukavice a okuliare a takto sa účinne chrániť. Vírus je veľmi infekčný, ale neprežije dlho mimo kvapôčky a veľmi ľahko sa zničí. Mimo človeka sa nedokáže množiť, iba sa postupne rozpadať. Dostáva sa von pusou v kvapôčkach, keď dakto kýcha, kašle, rozpráva a vydychuje (v tomto poradí). Ten, kto má rúšku, nemôže vírus takto šíriť – vydychované kvapôčky ostávajú na rúšku. Preto je tiež dôležitá výmena rúšok ich pranie a následne žehlenie pretože takýmto spôsobom sa účinne ničia vírusové infekcie.
 • Je dôležité sa nepreťažovať a zdržovať sa aspoň na 2 m od druhých ľudí.
 • Tiež je dôležitá kontrola symptómov COVID-19 pri osobnom kontakte meranie teploty, sledovanie dýchavičnosti.
 • S klientmi máme pravidelný videohovor, komunikujeme s nimi ako sa majú správať v tomto období, ako si majú chrániť svoje zdravie.
 • Povzbudzujeme a podporujeme ich; dostávajú od nás aj psychosociálnu podporu pomocou videohovoru.
 • Povzbudzujeme nielen samotných prijímateľov sociálnych služieb, ale aj ich blízke osoby.
 • Usmerňujeme ich, aby dodržiavali všetky hygienické pravidlá tak v domácom ako aj vo vonkajšom prostredí. T.j. nosenie rúšok na verejnosti, rukavíc, používanie dezinfekčných prostriedkov, ak im to zdravotný stav dovolí realizovanie prechádzok, príp. bicyklovanie.
 • Rozhovory s prijímateľom sociálnej služby praktizujeme 3x do týždňa alebo podľa potreby, ktorej cieľom je overenie si zdravotnej situácie prijímateľa sociálnej služby.
 • Pokiaľ by sa otvorilo Centrum Naša chalúpka, ochrana zamestnancov a klientov sociálnej služby je prioritou.
 1.  Pravidelná dezinfekcia celého centra, t. j. pravidelné dezinfikovanie priestorov, v ktorých sa pohybujeme.
 2.  Pravidelná dezinfekcia rúk klientov a pracovníkov centra.
 3. Meranie teploty pri preberaní klientov.
 4. Meranie teploty pracovníkov centra.
 5. Sústavné nosenie rúšok.
 6. Vetranie priestorov.
 7. Udržiavanie dobrej nálady v centre.
 8. Ak to bude možné, s klientmi využívať aj prechádzky do prírody.

Pre pravidelnú informovanosť aj pre príbuzných a blízke osoby, príp. vysvetlením si jasných pravidiel kontaktovania sa s pracovníkmi sociálnych služieb a tým uľahčiť prípadný kontakt s príbuznými (za dodržania prísnych hygienických podmienok), ale tiež z dôvodu predídenia možným krízovým situáciám zverejňujem kontakty na seba a kolegov:

Mgr. Marta Ondrišejeová, riaditeľka

Jozef Ondrišeje

Jarka Paučeková

Janka Suchá