ĎAKUJEME nadácií VOLKSWAGEN

ĎAKUJEME nadácií VOLKSWAGEN, ktorá podporila náš projekt s názvom „KOMUNIKAČNO-EDUKAČNÝ SYSTÉM V NAŠEJ CHALÚPKE“. Kúpou HandCube Keys špeciálneho-komunikačno edukačného systému sme uľahčili proces vzdelávania aj deťom a mladým ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Vďaka zakúpeným pomôckam tak majú možnosť rozširovať svoje poznanie, myslenie a získavať informácie pre nich prijateľným spôsobom, inovatívnou, zábavnou formou a byť nezávislí.Prajeme […]