INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE Z PROJEKTU TSK

Náš projekt INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju tvorivosť. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej realizácie a preto […]

ĎAKUJEME TSK ZA PODPORU PROJEKTU

Náš projekt AJ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM SA CHCÚ UČIŤ PRACOVAŤ S POČÍTAČOM A TLAČIARŇOU bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť a naučili sa pracovať s tlačiarňou. […]