Program OPORA 2021

Vďaka podpore z Nadácie SPP z grantového programu OPORA 2021 sme zakúpili špeciálny program pre AAK komunikáciu (náhradnú komunikáciu) od spoločnosti ADROS, s.r.o.Sme veľmi vďační, že vďaka tomuto špeciálnemu softvéru si prijímateľ našej sociálnej služby Filip rozvíja svoje komunikačné schopnosti, stáva sa samostatnejším a nezávislejším pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a prianí.ĎAKUJEME.

INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE Z PROJEKTU TSK

Náš projekt INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju tvorivosť. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej realizácie a preto […]

ĎAKUJEME TSK ZA PODPORU PROJEKTU

Náš projekt AJ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM SA CHCÚ UČIŤ PRACOVAŤ S POČÍTAČOM A TLAČIARŇOU bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť a naučili sa pracovať s tlačiarňou. […]