INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE Z PROJEKTU TSK

Náš projekt INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju tvorivosť. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej realizácie a preto takáto možnosť aktivity, či nového zážitku im prináša uspokojenie a pozitívne ovplyvňuje aj ich psychické a fyzické zdravie.ĎAKUJEME.❤️😊