ĎAKUJEME TSK ZA PODPORU PROJEKTU

Náš projekt AJ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM SA CHCÚ UČIŤ PRACOVAŤ S POČÍTAČOM A TLAČIARŇOU bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť a naučili sa pracovať s tlačiarňou. Takáto možnosť vzdelávacej aktivity im priniesla uspokojenie a pozitívne ovplyvnila ich sebavedomie a vieru vo vlastné schopnosti.
ĎAKUJEME.❤️😊