Slávnostné otvorenie SNOEZELEN terapeutickej miestnosti

Sú momenty, kedy aj my pookrejeme na duši, ktoré stoja za to, dávajú nám zmysel a dobíjajú nás pozitívnou energiou.Taký deň sme prežili v piatok 9.júla. Slávnostne sme otvorili terapeutickú miestnosť SNOEZELEN. Vďaka podpore nadácií GRANVIA sa nám podarilo vytvoriť túto čarovnú miestnosť. Pozvanie pri tejto príležitosti prijala Vlasta Mudríková, pán primátor Jozef Božik, poslanec Juraj Krasula. Chceme im poďakovať, že si na nás našli čas a svojou prítomnosťou obohatili náš sviatočný deň. Pri tónoch heligònky a speve Vlasty Mudríkovej sme aspoň na chvíľku zabudli na svoje každodenné starosti a dlho nám ostane v našich srdciach.Ďakujeme UNISPORTU a AZULU v Partizánskom za sponzorskú prípravu občerstvenia na túto milú akciu.