ĎAKUJEME nadácií VOLKSWAGEN

ĎAKUJEME nadácií VOLKSWAGEN, ktorá podporila 😊 náš projekt s názvom „KOMUNIKAČNO-EDUKAČNÝ SYSTÉM V NAŠEJ CHALÚPKE“. Kúpou HandCube Keys špeciálneho-komunikačno edukačného systému sme uľahčili proces vzdelávania aj deťom a mladým ľuďom s mentálnym znevýhodnením. 🧑‍🦼🧑‍🤝‍🧑👫🧑‍🦼🧑‍🤝‍🧑👫🧑‍🦼Vďaka zakúpeným pomôckam tak majú možnosť rozširovať svoje poznanie, myslenie a získavať informácie pre nich prijateľným spôsobom, inovatívnou, zábavnou formou a byť nezávislí.Prajeme všetko dobré nadácií VOLKSWAGEN a sme vám veľmi vďační, vážime si vašu podporu a úprimne vám zo srdca ♥️ za ňu ďakujeme.