POĎAKOVANIE NADÁCIÍ EPH

Zo srdca ďakujeme nadácii EPH za podporu projektu „REHABILITÁCIE SÚ KĽÚČOM K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI“ v grantovom programe OPORNÝ BOD 2021.Získali sme financie na rekonštrukciu nefunkčných priestorov a vybudovali sme novú rehabilitačnú miestnosť.Má to zmysel lebo tým, že pomôžeme ľuďom so zdravotným postihnutím športovať a rehabilitovať, pripravíme ich na lepší, aktívny budúci život…

Program OPORA 2021

Vďaka podpore z Nadácie SPP z grantového programu OPORA 2021 sme zakúpili špeciálny program pre AAK komunikáciu (náhradnú komunikáciu) od spoločnosti ADROS, s.r.o.Sme veľmi vďační, že vďaka tomuto špeciálnemu softvéru si prijímateľ našej sociálnej služby Filip rozvíja svoje komunikačné schopnosti, stáva sa samostatnejším a nezávislejším pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a prianí.ĎAKUJEME.

INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE Z PROJEKTU TSK

Náš projekt INKlUZÍVNE TVORIVÉ DIELNE V NAŠEJ CHALÚPKE bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju tvorivosť. V porovnaní s intaktnou populáciou majú obmedzené možnosti aktivít a vlastnej realizácie a preto […]

ĎAKUJEME TSK ZA PODPORU PROJEKTU

Náš projekt AJ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM SA CHCÚ UČIŤ PRACOVAŤ S POČÍTAČOM A TLAČIARŇOU bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka širokej verejnosti, ktorá nám dala svoj hlas vo verejnom hlasovaní. Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným postihnutím rozvíjať svoju počítačovú gramotnosť a naučili sa pracovať s tlačiarňou. […]

Slávnostné otvorenie SNOEZELEN terapeutickej miestnosti

Sú momenty, kedy aj my pookrejeme na duši, ktoré stoja za to, dávajú nám zmysel a dobíjajú nás pozitívnou energiou.Taký deň sme prežili v piatok 9.júla. Slávnostne sme otvorili terapeutickú miestnosť SNOEZELEN. Vďaka podpore nadácií GRANVIA sa nám podarilo vytvoriť túto čarovnú miestnosť. Pozvanie pri tejto príležitosti prijala Vlasta Mudríková, pán primátor Jozef Božik, poslanec […]

KONÍKY NÁM POMÁHAJÚ A LIEČIA

Náš projekt „KONÍKY NÁM POMÁHAJÚ A LIEČIA“ získal podporu. Vy však rozhodnete v akej výške to bude. Za každý nákup dostanete žetón, ktorým môžete ZAHLASOVAŤ od 14.júna – do 11.júla v Tescu v PARTIZÁNSKOM, BOŠANOCH A TOPOĹČANOCH.Ĺudia so zdravotným postihnutím majú obmedzené možnosti aktivít, či nového zážitku a preto hipoterapiou im chceme zvýšiť kvalitu ich […]

Deň Radovana Kaufmana

Dňa 23.6.2021 sme sa zúčastnili pekného podujatia na námestí SNP v Partizánskom DEŇ RADOVANA KAUFMANA. Športovou aktivitou na kolesách sme vyjadrili solidaritu a spolupatričnosť so všetkými, ktorí bojujú s chorobami.

Ďakujeme pán primátor Jozef BOŽIK

  ĎAKUJEME PÁN PRIMÁTOR Jozef Božik ,Centrum Naša chalúpka si váži Vašu pozornosť a spolupatričnosť s ĺuďmi so zdravotným postihnutím obzvlášť v tejto ťažko skúšanej dobe. Opäť ste dokázali, že ste mužom činu a máte  srdce na správnom mieste. S úctou Centrum Naša chalúpka, o.z..