Vlado Kulíšek s jeho predstavenie s názvom KUFOR.

Dňa 01.12.2023 sa u nás v Centrum Naša chalúpka, o.z. uskutočnilo predstavenie s názvom KUFOR.ĎAKUJEME umelcovi Vlado Kulíšek za to, že ste prišli rozveseliť nás a aj našich dobrovoľníkov zo spoločnosti HONEYWELL.Bolo vidno, že svoju prácu robíte s láskou, do predstavenia ste zapájali aj naše deti, ktoré sa tomu veľmi potešili.Ďakujeme Trenčianska nadácia , Fond […]

Dobrovoľníci zo spoločnosti HONEYWELL

…a opäť úžasné…v Centrum Naša chalúpka, o.z. sme dňa 01.12.2023 uskutočnili spoločné maľovanie na keramiku s farebnými glazúrami s dobrovoľníkmi zo spoločnosti HONEYWELL a rodičmi našich klientov.Zažili sme silu skupiny, radosť z tvorenia a na konci únavu takú, akú si zopakujeme radi znova. ĎAKUJEME každému kto prišiel a strávil s nami čas, len tak, lebo […]

CHARITATÍVNY VIANOČNÝ BAZAR

12.novembra sme sa zúčastnili na charitatívnom vianočnom bazárev historickej Starej tržnici v Bratislave. Toto podujatie spája rôznorodé krajanské a diplomatické komunity žijúce na Slovensku na deň sviatočnej pohody a dobrej vôle. Návštevníci tu mali možnosť preskúmať pulzujúce trhovisko s jedinečnými remeselnými výrobkami, darčekmi a dobrotami z rôznych krajín.ĎAKUJEME za pozvanie, aj za pekne pripravené podujatie […]

VŽDY SA POTEŠÍME MILEJ NÁVŠTEVE

Dňa 10.novembra 2023 v Centrum Naša chalúpka, o.z. nás navštívili zo školy Jána Antonína Baťu druháčky odboru učiteľstvo pre materské školy spolu so svojou profesorku Jankolu Žiškovou. Navštívili nás v rámci exkurzie z predmetu špeciálna pedagohika, kde sme ich oboznámili s našou prácou a terapiami ako pracujeme s ľuďmi s mentálnym a viacnásobným zdravotným znevýhodnením. […]

REHABILITAČNÉ A MASÁŽNE TERAPIE PRE ĽUDÍ S HENDIKEPOM

Náš projekt „REHABILITAČNÉ A MASÁŽNE TERAPIE PRE ĽUDÍ S HENDIKEPOM“ bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka ľuďom zo širokej verejnosti, ktorí nám dali svoj hlas vo verejnom hlasovaní. .Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným znevýhodnením využívať rehabilitačné a masážne terapie.Zo ĎAKUJEME…..Má to zmysel, lebo tým že budú rehabilitovať […]

HUDBA ZBLIŽUJE

Náš projekt “ HUDBA ZBLIŽUJE“ bol podporený vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka ľuďom zo širokej verejnosti, ktorí nám dali svoj hlas vo verejnom hlasovaní. .Aj s vašou pomocou sme mohli zakúpiť špeciálne muzikoterapeutické nástroje pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.……..Hudba im pomáha prekonavať prekážky, rozvíja ich oslabené schopnosti, či funkcie a dotýka […]

NA KRÍDLACH ANJELOV

17. októbra sme sa zúčastnili na benefičnom a kultúrnom podujatí Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom pre mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí, ktoré sa uskutočnilo vďaka: Občianskému združeniu Milana Štefánika a mestu Žiar nad Hronom. Moderoval Andrej Bičan a účinkovali IMT SMILE, DESMOD a MODUS memory. Pripravili sme si pre nich pekné transparenty aj […]

Klauni v ZOO

DEŇ ZVIERAT sme spoločne oslávili s tromi Dr. Klaunami a pracovníkmi Národnej ZOO Bojnice na podujatí Klauni v ZOO, ktoré organizovala Trenčianska nadácia. Klauni si pre nás pripravili milé vystúpenia do ktorých zapájali aj naše deti a pracovníci ZOO Bojnice ich zapájali do náučnych hier o zvieratkách v ktorých si precvičovali svoje kognitívne schopnosti.Ďakujeme, veľmi […]

DÚHA V SRDCI

1. októbra sme sa zúčastnili na benefičnom a kultúrnom podujatí DÚHA V SRDCI v Novom Meste nad Váhom pre mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo vďaka: Centrum sociálnych služieb Nové mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan […]