Ďakujeme pán primátor Jozef BOŽIK

  ĎAKUJEME PÁN PRIMÁTOR Jozef Božik ,Centrum Naša chalúpka si váži Vašu pozornosť a spolupatričnosť s ĺuďmi so zdravotným postihnutím obzvlášť v tejto ťažko skúšanej dobe. Opäť ste dokázali, že ste mužom činu a máte  srdce na správnom mieste. S úctou Centrum Naša chalúpka, o.z..

Návšteva pána Juraja Kližana

  Dňa 16.02.2021 nás poctil svojou prítomnosťou pán Juraj Kližan, starosta obce Skačany. V tejto uponáhĺanej dobe si našiel čas a pri kávičke sa s nami podelil o svoje životné skúsenosti. Vďaka takýmto ĺuďom, ktorí nezabúdajú na ĺudí s hendikepom a majú srdce na pravom mieste.Ďakujeme za kopec vitamínov a sladkostí.

Ďakujeme nadácií VÚB

Chceme sa poďakovať Nadácií VÚB banky za podporu projektu „Pomáhame najzraniteĺnejším komunikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich“. Pomôcky pre alternatívnu formu komunikácie pomôžu ĺuďom so zdravotným postihnutím prekonať ťažkosti pri komunikácií a byť nezávislejší pri vyjadrení svojich myšlienok a pocitov. Sme nesmierne vďační Nadácií VÚB banky za podporu nášho projektu.🙂❤

Prednaska

Prednáška o esenciálnych olejoch

15.januára a 19. februára sa uskutočnila v priestoroch DSS Centrum Naša chalúpka odborná prednáška o esenciálnych olejoch Doterra, ktorú nám predniesla veĺmi milá pani doktorka Danica Bezáková. Dozvedeli sme sa veĺmi zaujímavé informácie o medicínskych a terapeutických výhodách týchto olejov, lebo súčasné vedené výskumy prinášajú znovuzrodenie a znovu objavovanie zdravotného využitia esenciálnych olejov, ktoré budeme […]

Tesco spája ľudí

Vďaka podpore hypermarketu TESCO sme uskutočnili pred Vianocami projekt TESCO SPAJA ĽUDÍ – spolu s našimi deťmi sme upiekli a pobalili medovníčky aj vianočný punč a obdarovali sme náhodných zákazníkov v Partizánskom v Tescu. Hlavným cieľom bolo šíriť medzi ľuďmi dobro a zároveň zlepšovať povedomie spoločnosti o ľuďoch, ktorí nemali to šťastie narodiť sa zdraví. Chceli sme poukázať, že aj ľudia s hendikepom sú […]