Ďakujeme nadácií VÚB

Chceme sa poďakovať Nadácií VÚB banky za podporu projektu „Pomáhame najzraniteĺnejším komunikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich“.
Pomôcky pre alternatívnu formu komunikácie pomôžu ĺuďom so zdravotným postihnutím prekonať ťažkosti pri komunikácií a byť nezávislejší pri vyjadrení svojich myšlienok a pocitov. Sme nesmierne vďační Nadácií VÚB banky za podporu nášho projektu.🙂❤