Makáme na sebe!!!!

,,Na tom ako pomaly kráčaš, nezáleží. Dôležité je, aby si nezastal. KonfúciusA preto nestojíme, ale pracujeme na sebe.😊