BAŤOVIANSKY RÍNOK.

D´ňa 15.09.2022 sme sa zúčastnili na Baťovianskom Rínku, kde sme prezentovali výrobky našich klientov.Ďakujeme organizátorom za peknú akciu a našim zákazníkom za prejavenú dôveru.