POĎAKOVANIE NADÁCIÍ GRANVIA.

Úprimne ďakujeme nadácií GRANVIA za podporu nášho projektu „CHCEME, ABY AJ ĽUDIA S HENDIKEPOM MALI SVOJE MIESTO V SPOLOČNOSTI“. Grant podporil náklady spojené s nákupom pece na keramiku, nábytku a inovatívneho prístroja MOTOmed muvi na simultánnu pohybovú terapiu. Nadácia vníma svoj prínos v podpore dlhodobých projektov sociálneho zamerania a preto sme jej nesmierne vďační, že pomohla aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením a zvýšila im tak kvalitu ich života. ĎAKUJEME♥️