Návšteva pána Juraja Kližana

 

Dňa 16.02.2021 nás poctil svojou prítomnosťou pán Juraj Kližan, starosta obce Skačany. V tejto uponáhĺanej dobe si našiel čas a pri kávičke sa s nami podelil o svoje životné skúsenosti. Vďaka takýmto ĺuďom, ktorí nezabúdajú na ĺudí s hendikepom a majú srdce na pravom mieste.❤Ďakujeme za kopec vitamínov a sladkostí. 🏠