Ďakujeme pán primátor Jozef BOŽIK

 

ĎAKUJEME PÁN PRIMÁTOR Jozef Božik ,Centrum Naša chalúpka 🏠 si váži Vašu pozornosť a spolupatričnosť s ĺuďmi so zdravotným postihnutím obzvlášť v tejto ťažko skúšanej dobe. Opäť ste dokázali, že ste mužom činu a máte  srdce na správnom mieste. S úctou Centrum Naša chalúpka, o.z..🏠