Čarovná miesnosť SNOEZELEN.

V snoezelene je základným pravidlom, aby sa tu naše deti cítili dobre, bez tlaku a očakávaní. Ak sa cítia dobre, naša práca má zmysel.