Ďakujeme nadácií Volkswagen Slovakia

Ďakujeme nadácií Volkswagen Slovakia, ktorá podporila náš projekt „AJ NAJZRANITEĽNEJŠIE SKUPINY SA CHCÚ UČIŤ INTERAKTÍVNE A ZAUJÍMAVO“. Kúpou interaktívnej tabule, výučbových programov aj didaktických pomôcok sme uľahčili proces vzdelávania aj deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím. Vďaka zakúpeným pomôckam majú možnosť rozširovať svoje poznanie, myslenie a získavať informácie pre nich prijateľným spôsobom, inovatívnou a zábavnou formou. Prajeme vám všetko dobré a sme vám veľmi vďační, vážime si vašu podporu a úprimne vám za ňu ďakujeme. CENTRUM NAŠA CHALÚPKA, o.z.