MUZIKÁL „JANA „“´2022

Zúčastnili sme sa krásneho muzikálu ‚JANA 2022‘, ktorý bol inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života Jesenné d ARC. Nahrala ho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pedagogická fakulta /Katedra hudby. Predstavenie sa nám veľmi páčilo ….po dlhej dobe sa zúčastniť na kultúrnom podujatí.Ďakujeme Alenka Dušovej za pozvanie aj za nádherný kultúrny zážitok.❤️