VŽDY SA POTEŠÍME MILEJ NÁVŠTEVE

Dňa 10.novembra 2023 v Centrum Naša chalúpka, o.z. nás navštívili zo školy Jána Antonína Baťu druháčky odboru učiteľstvo pre materské školy spolu so svojou profesorku Jankolu Žiškovou. Navštívili nás v rámci exkurzie z predmetu špeciálna pedagohika, kde sme ich oboznámili s našou prácou a terapiami ako pracujeme s ľuďmi s mentálnym a viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Potešili sme ich malými darčekmi, ktoré sme sami vyrobili.😊👫🧑‍🦽🧑‍🦽.Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.