REHABILITAČNÉ A MASÁŽNE TERAPIE PRE ĽUDÍ S HENDIKEPOM

Náš projekt „REHABILITAČNÉ A MASÁŽNE TERAPIE PRE ĽUDÍ S HENDIKEPOM“ bol podporený 🙂 vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka ľuďom zo širokej verejnosti, ktorí nám dali svoj hlas vo verejnom hlasovaní. 👪🧑‍🤝‍🧑👫.Aj s vašou pomocou môžu ľudia so zdravotným znevýhodnením 🧑‍🦽 využívať rehabilitačné a masážne terapie.Zo ♥️ĎAKUJEME…..Má to zmysel, lebo tým že budú rehabilitovať zlepší sa im zdravotný stav a pripravíme ich na lepší, aktívny a tým kvalitný budúci život. 😊