HUDBA ZBLIŽUJE

Náš projekt “ HUDBA ZBLIŽUJE“ bol podporený 🙂 vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK a aj vďaka ľuďom zo širokej verejnosti, ktorí nám dali svoj hlas vo verejnom hlasovaní. 👪🧑‍🤝‍🧑👫.Aj s vašou pomocou sme mohli zakúpiť špeciálne muzikoterapeutické nástroje pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.🧑‍🦽……..Hudba im pomáha prekonavať prekážky, rozvíja ich oslabené schopnosti, či funkcie a dotýka sa ich ľudskej duše. My to vidíme každý deň. 😊Zo srdca ♥️ĎAKUJEME.