Štedré Vianoce

S našimi deťmi so zdravotným znevýhodnením sme v predvianočnom čase navštívili ľudí odkázaných na pomoc druhých zo Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Partizánskom a darovali im balíčky k Vianociam.

Živé človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov

Vďaka podpore z komunitného participatívného rozpočtu mesta Partizánske sme zorganizovali vydarený projekt „ŽIVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA PRE PARTIZÁNČANOV“- podujatie bolo ideálnym priestorom na prekonávanie predsudkov a spájania medzigeneračného súžitia. Poukázali sme na nový inovatívny spôsob integrácie osôb so ZP do spoločnosti a to formou hry, preto sme kládli dôraz na prepojenie svetov zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, na vzájomné […]