Ďakujeme nadácií VÚB

Chceme sa poďakovať Nadácií VÚB banky za podporu projektu „Pomáhame najzraniteĺnejším komunikáciou spoznať seba, aj svet okolo nich“. Pomôcky pre alternatívnu formu komunikácie pomôžu ĺuďom so zdravotným postihnutím prekonať ťažkosti pri komunikácií a byť nezávislejší pri vyjadrení svojich myšlienok a pocitov. Sme nesmierne vďační Nadácií VÚB banky za podporu nášho projektu.🙂❤

Prednaska

Prednáška o esenciálnych olejoch

15.januára a 19. februára sa uskutočnila v priestoroch DSS Centrum Naša chalúpka odborná prednáška o esenciálnych olejoch Doterra, ktorú nám predniesla veĺmi milá pani doktorka Danica Bezáková. Dozvedeli sme sa veĺmi zaujímavé informácie o medicínskych a terapeutických výhodách týchto olejov, lebo súčasné vedené výskumy prinášajú znovuzrodenie a znovu objavovanie zdravotného využitia esenciálnych olejov, ktoré budeme […]

Tesco spája ľudí

Vďaka podpore hypermarketu TESCO sme uskutočnili pred Vianocami projekt TESCO SPAJA ĽUDÍ – spolu s našimi deťmi sme upiekli a pobalili medovníčky aj vianočný punč a obdarovali sme náhodných zákazníkov v Partizánskom v Tescu. Hlavným cieľom bolo šíriť medzi ľuďmi dobro a zároveň zlepšovať povedomie spoločnosti o ľuďoch, ktorí nemali to šťastie narodiť sa zdraví. Chceli sme poukázať, že aj ľudia s hendikepom sú […]

Štedré Vianoce

S našimi deťmi so zdravotným znevýhodnením sme v predvianočnom čase navštívili ľudí odkázaných na pomoc druhých zo Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Partizánskom a darovali im balíčky k Vianociam.

Živé človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov

Vďaka podpore z komunitného participatívného rozpočtu mesta Partizánske sme zorganizovali vydarený projekt „ŽIVÉ ČLOVEČE NEHNEVAJ SA PRE PARTIZÁNČANOV“- podujatie bolo ideálnym priestorom na prekonávanie predsudkov a spájania medzigeneračného súžitia. Poukázali sme na nový inovatívny spôsob integrácie osôb so ZP do spoločnosti a to formou hry, preto sme kládli dôraz na prepojenie svetov zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí, na vzájomné […]